รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เรือนจำจังหวัดปัตตานี 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-31 กรกฎาคม 2562

2019/07/25     119ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           ปัตตานี

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เรือนจำจังหวัดปัตตานี 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-31 กรกฎาคม 2562


เรือนจำจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

 

 

1. นักทัณฑวิทยา จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน : 18,000 บาท

  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  • เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตรและรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร

2. เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ทุกสาขาวิชา
  • เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตรและรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร

3. เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
  • เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตรและรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 24-31 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7341-4255

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.thaijobsgov.com/jobs/271057
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม