รับสมัครสอบพนักงานราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

2019/07/24     80ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           เพชรบูรณ์

รับสมัครสอบพนักงานราชการ  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3


สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 8 อัตรา

 


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนบ้านซับกระโซ่
2) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์
3) วิชาเอกปฐมวัย โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
4) วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
5) วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแควป่าสัก
6) วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี
7) วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงชุม
8) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านนาตะกุด

ค่าตอบแทน 18,000.- บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตรงตามวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
3) มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อาคารหลังเก่า ชั้น 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ถนนสระบุรี-หล่มสัก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id41174.html?fbclid=IwAR0HJXPa1wEEN0E2yqk9IUCbYltKQL2g_gZ6sVqJ9tVEYbv9yMh3Clfq_CU

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม