เปิดสอบเข้ารับราชการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 60 อัตรา

2019/07/24     115ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

 เปิดสอบเข้ารับราชการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  60 อัตรา


สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบเข้ารับราชการ 60 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

 

ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง :    นักการข่าว
อัตราเงินเดือน :    ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท 
ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    60 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :    - ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 

การรับสมัคร
ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 380 บาท ซึ่งประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 350 บาท 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://nia.thaijobjob.com/

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม