โรงเรียนบ้านชากพุดซา รับสมัครครูอัตราจ้าง

2019/02/05     357ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        ชลบุรี

โรงเรียนบ้านชากพุดซา รับสมัครครูอัตราจ้าง


โรงเรียนบ้านชากพุดซา รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดวิชาเอก เงินเดือน 15,000.-บาท

 ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.ชลบุรี เขต 1 ประกาศโรงเรียนบ้านชากพุดซา (ทรงนิสัยประชานุกูล)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูจ้างสอน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา ด้วยโรงเรียนบ้านบ้านชากพุดซา (ทรงนิสัยประชานุกูล) มีครูจ้างสอน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกครูจ้างสอน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกตามรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่  

1.1 จัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน อัตราค่าจ้าง  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/ต่อเดือน หักค่าประกันสังคมร้อยละ 5 ของค่าจ้าง/เดือน

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

 2.1 เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเอกทั่วไป มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์

2.2 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน  

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านชากพุดซา (ทรงนิสัยประชานุกูล) ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลาราชการ
เอกสารแนป แก้ไข ::: ไฟล์แนป

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

http://www.kruwandee.com/news-id39716.html

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม