สมัครสอบพนักงานราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

2019/07/24     139ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.       

สมัครสอบพนักงานราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร


กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป


ประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง กลุ่มงาน ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ ระยะวเลาการจ้าง อัตราว่าง ค่าตอบแทน สถานที่ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 20 อัตรา และปีงบประมาณ 2562 จำนวน 30 อัตรา รวมทั้งสิ้น 50 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ผู้สมครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น.) 
 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id41178.html?fbclid=IwAR3e9sEsAJkvR8SDiBv1H-A0FXg8H1HDQ4_uVfmf2O2oeKPtolp237Qn7sU

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม