เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ สพป.มหาสารคาม เขต 2

2019/07/24     87ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           มหาสารคาม

เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ สพป.มหาสารคาม เขต 2


สพป.มหาสารคาม เขต 2 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด มหาสารคาม เขต 2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000.- บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตรงตามวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
3) มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
4) ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 (ห้องประชุม 1) ระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id41175.html?fbclid=IwAR3Atv4_85APZhdiv2vB_KGGZoCm3mXluZLqO9jQluUcGhPtTPeyeGKAhng

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม