รับสมัคร เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

2019/07/23     86ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           กรุงเทพมหานคร

 รับสมัคร เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน


นายสิบตำรวจ 22 อัตรา สำนักงานส่งกำลังบำรุง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

 

ประกาศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

 

ประกาศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

 

สมัครพรุ่งนี้วันแรก ใครคุณสมบัติครบ เตรียมเอกสารให้พร้อม

 

บรรจุเป็นนายสิบตำรวจ 22 อัตรา
สมัครได้ทั้ง ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี

ประกาศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด กองโยธาธิการ (เพิ่มเติม)

กำหนดเปิดรับสมัคร 10 ก.ค. – 2 ส.ค.62 ติดต่อสมัครได้ที่ สำนักงานส่งกำลังบำรุง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 52 ถ.เศรษฐศิริ ข.ถนนนครไชยศรี ข.ดุสิต กรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

http://postnet.club/?p=9267&fbclid=IwAR1Z4OyFZdEDuxiKLTYF5UOsrsOconY_1z-ExVUtRp_mb0nGQzyefi2N_To

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม