เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง กรมการจัดหางาน 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2562

2019/07/23     101ครั้ง               

เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง กรมการจัดหางาน  28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2562


กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 28 อัตรา

 

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 28 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2562

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 11 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาเศรษฐศาสตร์

3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
อัตราเงินเดือน 11500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 13 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไม่ต่ำกว่านี้

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 11500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การขาย การจัดการ เลขานุการ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (smart job center) ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.???????????.com/

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม