บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท เพื่อปฏิบัติงานประจำฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร จำนวน 2 อัตรา

2019/02/05     336ครั้ง     ข่าวสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ    ไม่ผ่าน ก.พ.       

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)   รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท เพื่อปฏิบัติงานประจำฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร จำนวน 2 อัตรา


บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท เพื่อปฏิบัติงานประจำฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานประจำฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร จำนวนทั้งสิ้น 2 อัตรา ดังนี้

1. ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ / การจัดการ / การตลาด / การเงิน / บัญชี / เศรษฐศาสตร์ ปฏิบัติงานสังกัดส่วน วางแผนกลยุทธฺองค์กร จำนวน 1 อัตรา

2. ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ/ การจัดการ / การตลาด / การเงิน / / เศรษฐศาสตร์ ปฏิบัติงานสังกัดส่วนแผนงานและโครงการลงทุน จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัคร
 

อ้างอิง https://www.jobthaidd.com/jobs-id32239.html?fbclid=IwAR1340xC4FFyMT4MkHx7f_TMDR1tCuR9FLqw0b_b-HHybj8jfIwMrQBkNpQ

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม