เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2019/07/21     210ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

 เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)   ( บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2562 )

 

1.ตำแหน่ง : อาจารย์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)1 อัตราเงินเดือน : เริ่มต้น 44,830 บาท
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอกทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และมีคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์สุขภาพ และหากจบการศึกษาจากต่างประเทศ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

รับสมัคร
ให้สมัครผ่านทางระบบรับสมัคร SUT Recruitment Online ทางเว็บไซต์ www.recruit.sut.ac.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการสมัครงานได้จากคู่มือการสมัครงานในระบบ
 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.jobthaidd.com/

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม