รับสมัครพนักงาน มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ราชการ จำนวน 17 อัตรา

2019/07/21     155ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           ชลบุรี

รับสมัครพนักงาน มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ราชการ  จำนวน 17 อัตรา


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

 

จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 62
1. อาจารย์ทางด้านการตลาด จำนวน 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

2. อาจารย์ทางด้านการเงิน จำนวน 5 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาต่อปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา

3. อาจารย์ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา
4. อาจารย์ทางด้านการจัดการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

5. อาจารย์ทางด้านบัญชี จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างแรกบรรจุวุฒิปริญญาเอก 34,000 บาท วุฒิปริญญาโท 27,500 บาท

รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ดาวน์โหลด "แบบฟอร์มใบสมัคร" ที่แนบท้ายประกาศนี้ และมายื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคคล คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 4 อาคาร 10 ศูนย์เรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างเวลา 08.30 - 15.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.jobthaidd.com

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม