รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบางพลี ตั้งแต่วันที่ 18-26 กรกฎาคม 2562

2019/07/21     56ครั้ง                สมุทรปราการ

 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบางพลี   ตั้งแต่วันที่ 18-26 กรกฎาคม 2562


เทศบาลตำบลบางพลี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

4 อัตรา
 

รายละเอียด

1.ผู้ช่วยบุคลากร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

2.ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

3.ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

4.ผู้ช่วยนักโภชนาการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

 

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบางพลี อำภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 18-26 กรกฎาคม ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2337-3086

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.???????????.net
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม