รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562

2019/07/21     105ครั้ง                นราธิวาส

 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562


มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา 

 
 

ประกาศรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเเพทยศาสตร์

1.ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน: 17,290 บาท
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์/มีใบประกอบ และมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 1 ปี

รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุลคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.jobthaidd.com/
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม