รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมศุลกากร 11 อัตรา

2019/07/21     130ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมศุลกากร 11 อัตรา


กรมศุลกากร รับสมัครบุคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา

 

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.เจ้าหน้าที่วิเคราห์นโยบายและแผน 5 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท

-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรอคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2.นิติกร 4 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท

-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

3.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท

-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ

4.นายช่างศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท

-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ และวิดีทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรมหรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอนเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-8 สิงหาคม 2562

ลิงค์สมัคร

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

http://job.customs.go.th/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม