สมัครสอบตำรวจ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งราชการ

2019/07/20     200ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.       

สมัครสอบตำรวจ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งราชการ


เปิดรับสมัครสอบตำรวจ ประจำปี 2562 แล้ว!!! จำนวน 915 อัตรา

 

เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2562 ตำรวจสัญญาบัตรและประทวน จากบุคคลภายนอก จำนวน 595 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 11 กันยายน 2562

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร จำนวน 595 อัตรา

- รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นประทวน ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ จำนวน 350 อัตรา
- รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำนวน 100 อัตรา
- ประกาศรับสมัคร(ประกาศรายละเอียด) วันที่ 22 - 29 กรกฎาคม 2562
- รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2562
 

 

- รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 145 อัตรา
- ประกาศรับสมัคร(ประกาศรายละเอียด) วันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2562
- รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 11 กันยายน 2562

 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง

https://www.???????????.com/

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม