สมัครสอบแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2019/07/19     95ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ผ่าน ก.พ.       

สมัครสอบแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

 

1.ตำแหน่ง : เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน : 17500 - 19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สมัครทางเว็บไซต์ : https://fpo.thaijobjob.com
 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.jobthaidd.com

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม