กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ

2019/02/04     356ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.       

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

1.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที่
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

>>>ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม