รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2019/07/19     119ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบ

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักวิชาการศึกษา(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 6.นักวิชาการศึกษา(ด้านศิลปกรรม) 7.นักวิชาการศึกษา(ด้านทฤษฎีศิลป์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการบัญชี ทางบริหารธูกิจ ทางเศรษฐศาสตร์


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึี่ง ทางรัฐศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางการเงิน ทางการบัญชี ทางการจัดการ


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


นักวิชาการศึกษา(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์กราฟิก


นักวิชาการศึกษา(ด้านศิลปกรรม)

ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางทัศนศิลป์ ทางศิลปกรรม


นักวิชาการศึกษา(ด้านทฤษฎีศิลป์)

ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางทฤษฎีศิลป์

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 21 ก.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

http://ehenx.com/o.php?out=http://bpi.thaijobjob.com

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม