รับสมัครสอบเข้ารับราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

2019/07/19     91ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ผ่าน ก.พ.       

รับสมัครสอบเข้ารับราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 72 อัตรา

 

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 72 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2562

ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 72 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2562

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ :

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า 

 

2.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง : 51 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ :

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า 

 

3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : - อนุปริญญา

- ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ :

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า 

4.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ :

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธาตามที่กฎหมายกำหนด 

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 

 

5.สถาปนิกปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000,15,800 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ :

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

 

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2562  ทางอินเตอร์เน็ต

 

 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.jobthaidd.com/

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม