สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือก

2019/02/04     246ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.       

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือก


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ 


      1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา
      คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
      - ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
      2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
       คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
       - ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักร มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
        - ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
         -    ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลการทำงานจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ หรือบริษัท มาแล้ว เช่น Excel, PowerPoint, Access, ASP, PHP, Html, Visual Basic, Net, Java ฯลฯ

รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง

https://paladmof.thaijobjob.com

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม