รับสมัครเจ้าพนักงานสถิติ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

2019/07/19     109ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           ขอนแก่น

รับสมัครเจ้าพนักงานสถิติ  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น


สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครเจ้าพนักงานสถิติ 1 อัตรา
 

รายละเอียด
1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท

  • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเลขานุการ การบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การตลาด คณิตศาสตร์และสถิติรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 22-31 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศรับสมัคร

 


 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง

http://www.necam.go.th/2019/07/15/2019-07-15/

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม