รับสมัครพนักงานราชการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

2019/07/18     122ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           อุบลราชธานี

รับสมัครพนักงานราชการ  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี


โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ วันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562
 

รายละเอียด
1.ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800บาท

  • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์


รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.jobthaidd.com/

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม