รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพยาธิวิทยา จำนวน 2 อัตรา

2019/07/18     64ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพยาธิวิทยา จำนวน 2 อัตรา


สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี 
 

รายละเอียด
1.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 อัตรา เงินเดือน15,960 บาท

  • วุฒิการศึกษารับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาจุลชีววิทยา ชีววิทยา หรือชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาชีวเคมี สาขาชีวเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขาพยาธิกายวิภาครับสมัคร

  • ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันพยาธิวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.jobthaidd.com

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม