รับสมัครพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย 24 อัตรา

2019/07/18     161ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

 รับสมัครพนักงาน  ธนาคารแห่งประเทศไทย 24 อัตรา


สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย 2562 รับสมัครพนักงาน กรอกใบสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยรับสมัครหลายตำแหน่ง

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.รับสมัครงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน 24 อัตรา
ปิดรับสมัคร วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 

 

 

2.รับสมัครงาน ตำแหน่งของสายนโยบายการเงิน  ปิดรับสมัคร วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

 

3.ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน (ฝนช.)  (ปิดรับสมัคร วันที่ 21 กรกฎาคม 2562)
4.เศรษฐกร / เศรษฐกรอาวุโส ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ (ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กรกฎาคม 2562)
 

การรับสมัคร

● รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น

● ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน

● ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย

● ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล

● ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ

 

ประกาศรับสมัคร / ลิงค์สมัคร
 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง

https://www.bot.or.th/app/eRecruit/Pages/Work_Main.aspx?MenuType=1

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม