สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลแม่สะเรียง

2019/07/18     110ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           แม่ฮ่องสอน

สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลแม่สะเรียง


โรงพยาบาลแม่สะเรียง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา 

 

รายละเอียด

1.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท
-วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 15-22 กรกฎาคม 2562

 


 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

http://pdc.mhso.moph.go.th/m58/frontend/web/index.php?r=freelance%2Fview&id=538

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม