รับสมัครพนักงาน ธนาคารกรุงไทย ในตำแหน่งต่างๆจำนวนมาก

2019/07/18     181ครั้ง     ข่าวสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ          

รับสมัครพนักงาน ธนาคารกรุงไทย ในตำแหน่งต่างๆจำนวนมาก


"ธนาคารกรุงไทย"

 

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในพลังขับเคลื่อนขององค์กร ธนาคารกรุงไทยกำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ โดยมีตำแหน่งว่างดังนี้

ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส/ ที่ปรึกษากฎหมาย/ นิติกรอาวุโส/ นิติกร ฝ่ายนิติการ - สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M)-สำนักงานธุรกิจตรัง

เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารโครงกาคภาครัฐ-ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ

เจ้าหน้าที่อาวุโส - เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L)-สำนักงานธุรกิจอยุธยา

IT Innovation LAB Team-สายงานเทคโนโลยี

Testing and Quality Assurance-สายงานเทคโนโลยี

หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์ (งานวินัยและอุทธรณ์) ฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์-สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M)-สำนักงานธุรกิจนครศรีธรรมราช

หัวหน้าส่วนวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M) / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M)-สำนักงานธุรกิจสุราษฎร์ธานี 2

ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุน-สายงานบริหารการเงิน

ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์สาขาต่างประเทศ-สายงานบริหารการเงิน

เจ้าหน้าที่อาวุโส - เจ้าหน้าที่ สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L) สังกัด สำนักงานธุรกิจบางบอน-สำนักงานธุรกิจบางบอน

หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ สังกัดงานแผนการเงินสายงานและสารสนเทศ ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ-ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ

หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ สังกัดงาน KPI และประเมินผลธนาคาร ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ-ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ

Krungthai Telesales Representative (KTB TSR)-สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย

ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่าย Transaction Banking Sales 2-สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ

Business Analyst-สายงานเทคโนโลยีหัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ (AE)-ฝ่ายธุรกิจสหกรณ์และองค์กรเจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคกลางและภาคตะวันออก-กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคกลางและภาคตะวันออก

Enterprise Architect-สายงานเทคโนโลยี

 
สนใจสมัครงานกับธนาคารกรุงไทย เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ : กรุงไทย
ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.ktb.co.th/th/about-ktb/career-and-scholarships/career
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม