สมัครลูกจ้างเหมาบริการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 9 อัตรา

2019/07/18     72ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           นครสวรรค์

สมัครลูกจ้างเหมาบริการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 9 อัตรา


ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา


ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1.ตำแหน่ง: ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 9 อัตรา

-ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย อย่างน้อย 330 ชั่วโมง หรือจะสิ้นสุดการอบรมหลักสูตร 330 ชั่วโมง ภายในเดือนมิถุนายน 2562 และได้รับประกาศนียบัตรรับจากกระทรวงสาธารณสุข หรือมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการนวดไทย เภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย หรือผดุงครรภ์ไทย หรือใบประกาศนียบัตรเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยอื่นๆ

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์อนามัยที่ 3 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 8-26 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.jobthaidd.com

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม