รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลตรัง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562

2019/07/18     151ครั้ง         ไม่ผ่าน ก.พ.        ตรัง

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลตรัง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562


โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา 
 

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
2. แพทย์แผนไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
3. พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ประกาศรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศรับสมัคร

 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.jobthaidd.com/
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม