สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

2019/02/04     363ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.       

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ

ตำแหน่งที่รับ


1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
2. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย
4. ตำแหน่งนิติกร 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง

https://paladmof.thaijobjob.com

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม