สมัครสอบเข้ารับราชการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กรกฎาคม 2562

2019/07/18     122ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ผ่าน ก.พ.       

สมัครสอบเข้ารับราชการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กรกฎาคม 2562


สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 17 อัตรา

 

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 17 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
และสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กรกฎาคม 2562 ที่เว็บไซต์  : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 
ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://otp.thaijobjob.com/
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม