รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลกุมภวาปี 3 อัตรา

2019/07/15     116ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           อุดรธานี

 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลกุมภวาปี  3 อัตรา


โรงพยาบาลกุมภวาปี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562

 

รายละเอียดประกาศรับสมัคร
1.นักกิจกรรมบำบัดจำนวน1 อัตรา
-ค่าจ้าง 622 บาท/วัน
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขากิจกรรมบำบัด


2.เจ้าพนักงานเวชสถิติจำนวน1 อัตรา
-ค่าจ้าง 454 บาท/วัน
-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาเวชระเบียน

3.นายช่างโยธา (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
-ค่าจ้าง 466 บาท/วัน
-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง

การรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร 042-334400
 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.jobthaidd.com

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม