รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสระบุรี 9 อัตรา

2019/07/15     88ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           สระบุรี

 รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสระบุรี  9 อัตรา


โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา 

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 18,000บาท
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาตร์

2.นักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา เงินเดือน 18,000บาท
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสาตร์ นิติศาสตร์

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

4.เจ้านพักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
วุฒิการศึกษา ปวส.ในสาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์สามารถสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-25 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ


 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.jobthaidd.com

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม