รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมหม่อนไหม 1 อัตรา

2019/07/15     58ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           เลย

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  กรมหม่อนไหม  1 อัตรา


"กรมหม่อนไหม" 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา เทียบเท่าหรือสูงกว่า
ทางด้านการเกษตร
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่า
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย เลขที่ 109 หมู่ที่ 10 ถนนมลิวัลย์ตําบลศรีสงคราม อําเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.job-108.com/

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม