รับสมัครพนักงานราชการ นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2019/07/15     82ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

 รับสมัครพนักงานราชการ นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสาตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://onep.job.thai.com/

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม