สมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน

2019/07/15     123ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

สมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน


สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) 422 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 


 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.job-108.com/

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม