โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 8 อัตรา

2019/02/02     441ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.       

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 8 อัตรา


โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 8 อัตรา (ไม่ต้องใช้วุฒิครู) วุฒิป.ตรี เงินเดือน 16,000.- บาท
ขอบคุณข้อมูลจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก เพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 8 อัตรา
อัตราจ้าง
- วุฒิปริญญาตรี เดือนละ 16,000.- บาท
- วุฒิปริญญาโท เดือนละ 21,170.- บาท

ปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และ/หรือวุฒิปริญญาโท
1) สาขาวิชาอังกฤษ (สอนระดับประถม) จำนวน 1 อัตรา
2) สาขาสังคมศึกษา (สอนระดับมัธยม) จำนวน 3 อัตรา
3) สาขาฝรั่งเศส (สอนระดับมัธยม) จำนวน 1 อัตรา
4) สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) (สอนระดับมัธยม) จำนวน 1 อัตรา
5) สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว หรือสาขาจิตวิทยาให้คำปรึกษา หรือสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ จำนวน 2 อัตรา


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2562 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id39766.html

 

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม