รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสวนปรุง

2019/07/12     82ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           เชียงใหม่

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  โรงพยาบาลสวนปรุง


โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 14,490 บาท
-วุฒิการศึกษา ปวส.ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สขาเลขานุการ สาขาคอมพิวแตอร์ธุรกิจ

รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4-20 กรกฎาคม2562 ในวันและเวลาราชการ
 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.jobthaidd.com

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม