รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ. สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

2019/07/12     84ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           สระแก้ว

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  รพ. สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.ตำแหน่งนักวิชากาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือคุณวุฒิที่สูงกว่าในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือคุณวุฒิที่สูงกว่าในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
-วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

4.ตำแหน่งพนักงานประจำตึก 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 4-19 กรกฎาคม 2562ในวันและเวลาราชการ
 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.jobthaidd.com

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม