รับสมัครพนักงานราชการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา

2019/07/12     125ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           ประจวบคีรีขันธ์

รับสมัครพนักงานราชการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา


โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา

 

1.ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คุณวุฒิอย่างอื่นท่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเวชระเบียน ทางเวชสถิติ


รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลประจวบคิรีขันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 9-18 กรกฎาคม 2562 วันและเวลาราชการ

 


 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.jobthaidd.com

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม