รับสมัครเป็นพนักงานพนักงานราชการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 4 อัตรา

2019/07/12     119ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           บุรีรัมย์

 รับสมัครเป็นพนักงานพนักงานราชการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 4 อัตรา


โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานพนักงานราชการ 4 อัตรา 

 

1.ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

2.นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีวฟิสิกส์ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

3.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000บาท
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการไฟฟ้า โยธา และก่อสร้าง

4. นิติกร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000บาท
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา นิติศาสตร์


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัคด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 15-24 กรกฎาคม 2562 ในวันเวลาราชการ
 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.jobthaidd.com/j

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม