ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กศจ.จันทบุรี กรณีพิเศษ

2019/07/11     845ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           จันทบุรี

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กศจ.จันทบุรี กรณีพิเศษ


"กศจ.จันทบุรี"  

 

ประกาศสอบครูผู้ช่วย 60 อัตรา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 

                         คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)

หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

 

 • กลุ่มวิชาภาษาไทย  10 อัตรา

 • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  7 อัตรา

 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 12 อัตรา

 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา

 • กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  7 อัตรา

 • กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 อัตรา

 • กลุ่มวิชาคหกรรม/คหกรรมศาสตร์  1 อัตรา

 • กลุ่มวิชาการจัการทั่วไป 1 อัตรา

 • กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา

 • กลุ่มวิชาปฐมวัย 11 อัตรา

 • กลุ่มวิชาประถมศึกษา 2 อัตรา

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเข้ารับราชการ

1.รับสมัครคัดเลือก  ภายในวันที่ 18-24 ก.ค.2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562

3.ประเมินประวัติและผลงาน  ระหว่างวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 -วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม  2562

4.สอบข้อเขียน  วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

 • ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชชีพครู

 • ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

5.สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

6.ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่  16  สิงหาคม 2562

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม