รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสระบุรี

2019/07/10     80ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           สระบุรี

 รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสระบุรี


"โรงพยาบาลสระบุรี "
 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 18,000บาท
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาตร์

2.นักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา เงินเดือน 18,000บาท
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสาตร์ นิติศาสตร์

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

4.เจ้านพักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
วุฒิการศึกษา ปวส.ในสาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์สามารถสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-25 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.jobthaidd.com/

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม