เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร 1 อัตรา

2019/07/10     84ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ  กรมวิชาการเกษตร  1 อัตรา


"กรมวิชาการเกษตร"


ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจปฏิบัติง
ระดับการศึกษา: ปวช.ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน: 9,400-10,340
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ก.ค. – 23 ก.ค. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสูงกว่า

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างสำรวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศรับสมัคร)

วิชาที่สอบ

ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการสำรวจ รังวัด การจัดทำแผนที่ และการวัดระดับของภูมิประเทศ

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ 

กรมวิชาการเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น : https://doa.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. – 23 ก.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ



 

 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://doa.thaijobjob.com

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม