เปิดรับสมัครสอบพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ไม่ต้องผ่านภาค ก. กพ.) สมัครบัดนี้ - 25 ก.ค. 2562

2019/07/10     228ครั้ง     ข่าวสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

 เปิดรับสมัครสอบพนักงาน  ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ไม่ต้องผ่านภาค ก. กพ.)  สมัครบัดนี้ - 25 ก.ค. 2562


"ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร"

ตำแหน่ง:

ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: –
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ก.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจ าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารต าแหน่งผู้บริหารทีม (พนักงานระดับ 10) ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม (ศวพ.) จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้บริหารทีม

ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าวุฒิปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวกับวิจัยและนวัตกรรม การวิจัย และสถิติ การวิจัยและการประเมินผล การวิจัยทางสังคม การวิจัยการตลาด การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ วิจัยประชากรและสังคม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

 

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 25 ก.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง http://ehenx.com/
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม