เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2019/07/10     98ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ผ่าน ก.พ.       

 เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


"กรมพัฒนาธุรกิจการค้า"


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 11500 - 12650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของ ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ : https://dbd.thaijobjob.com/
 

หมวดหมู่ :: งานราชการ
ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ บรรจุเป็นข้าราชการ

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://dbd.thaijobjob.com/

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม