เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สพฐ. 19 อัตรา

2019/07/09     111ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สพฐ. 19 อัตรา


สพฐ.เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1) กลุ่มบริหารทั่วไป
    1.1) นักวิชาการศึกษา จำนวน 9 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาขวิชา
     ค่าตอบแทน 18,000.- บาท

2) กลุ่มงานบริการ
    2.1) พนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
     ค่าตอบแทน 13,800.- บาท

    2.2) พนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
     ค่าตอบแทน 13,800.- บาท

    2.3) ช่างครุภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง
     ค่าตอบแทน 13,800.- บาท
     
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ.2 ชั้น 6 ตั้งแต่วันที่ 22-31 กรกฎาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. โดยสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น
 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม