รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2562

2019/07/09     55ครั้ง                นนทบุรี

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี  46 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2562


เทศบาลนครนนทบุรี

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
- นายท้ายเรือ จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา

2.พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- คนงานประจารถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 6 อัตรา
- คนงานประจารถขยะ จำนวน 20 อัตรา
- คนงาน จำนวน 12 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.jobthaidd.com/
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม