รับสมัครสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 50 อัตรา

2019/07/09     87ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

 รับสมัครสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 50 อัตรา


"กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"
 

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
 2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
 3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านจุลชีววิทยา
 4. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านเคมี 
 5. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านชีววิทยา
 6. ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี 
 7. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 8. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 9.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
 10. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
 11. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
 12. ตำแหน่งบรรณารักษ์
 13. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 14. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 
 15. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
 16. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์)

การรับสมัคร
ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์ คลิก : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://dmsc.thaijobjob.com/

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม