รับสมัครสอบรับราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

2019/07/09     143ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

รับสมัครสอบรับราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่


"กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ "
 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน 
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเลขานุการ 

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ คลิก : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://dpim.thaijobjob.com/

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม