รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมโยธาธิการและผังเมือง (4อัตรา)

2019/07/09     83ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           กรุงเทพมหานคร

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมโยธาธิการและผังเมือง (4อัตรา)


"กรมโยธาธิการและผังเมือง"

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่ง พนักงานสถาปนิก

อัตราเงินเดือน : 19,500-20,540 บาท

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

 

2.ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

 

3.ตำแหน่ง พนักงานโยธา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

ประเภท : เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : - ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา 

หรือสาขาวิชาช่างสำรวจ 

หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

 

โดยเปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.jobthaidd.com

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม